Xnet.lv privātuma politika

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA HH Invest, vienotās reģistrācijas Nr. 40203235329, Juridiskā adrese: Brīvības gatve 293A - 2, Rīga, LV-1006.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: dpo@xnet.lv.  Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. 

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA HH Invest (turpmāk tekstā  – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt Jūsu personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem datu apstrādes pamatiem:

 • iegūta Jūsu piekrišana;
 • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai - lai realizētu starp mums un Jums pastāvošās saistības, vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošas Mūsu leģitīmās intereses;
 • līguma noslēgšanai un tā izpildes nodrošināšanai;
 • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei - lai izpildītu Mums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Mūsu nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai veiktu Jūsu reģistrāciju mūsu internetveikalā, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums saņemt saistošas akcijas un pakalpojumus, kā arī piedāvātu jums citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

Lai  identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi un nodrošinātu preces pasūtījuma veikšanu telefoniski, telefona saruna var tikt ierakstīta. Sarunu ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus, izņemot gadījumus, ja tos ir pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju pakalpojuma sniedzējs, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu.

Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pirkuma un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju.

Vēlamies Jūs informēt, ka piekrišana nav vienīgais pamats, lai mēs sūtītu jums komerciālos paziņojumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta darījuma ietvaros.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā, dzēšot saglabātos sīkfailus, zvanot uz mūsu informācijas tālruni 67651234, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu xnet@xnet.lv.

Lai izskatītu Jūsu iesniegumu preču iegādei uz nomaksu, mēs apstrādājam:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Personas kods;
 • Personas dokumenta numurs;
 • Jūsu personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • Informācija par Jūsu nodarbinātību;
 • Informācija, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu Jūsu spēju samaksāt pirkuma maksu pa daļām;
 • E-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
 • Tālruņa numurs.

Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, mēs varam apstrādāt tādu informāciju kā Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs. Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei un mēs Jūsu personas datus varam apstrādāt kā tas norādīts šī paziņojuma turpmākajā sadaļā “Sociālo tīklu kampaņas”.

Piesakoties mūsu izsludinātajām vakancēm, nosūtot pieteikumu uz mūsu e-pastu darbs@xnet.lv, Jūs piekrītat sava CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei. Mēs apstrādāsim Jūsu datus tika atlases procesā uz amatu, kam esat pieteicies. Ja datu apstrāde notiks citos nolūkos, piemēram, lai informētu par, mūsuprāt, citām Jums piemērotām vakancēm, mēs pirms apstrādes sākuma Jūs informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu. Ja kandidāts būs norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādāsim arī tā kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt sniegtās atsauksmes. Kandidāta atlases procesā mēs varam iegūt un apstrādāt informāciju arī no personāla atlases uzņēmumiem.

Sociālo tīklu kampaņas

Piedaloties konkursos, kuri tiek organizēti mūsu sociālo tīklu lapās, piemēram, facebook, Jūs kā konkursa dalībnieks apzināties, ka nododat mums savus personas datus (vārds, uzvārds), kas pieejami attiecīgajā sociālo tīklu lapā un mēs Jūsu personas datus varam izmantot konkursa vajadzībām, tai skaitā, lai nepieciešamības gadījumā ar Jums sazinātos un identificētu Jūs kā uzvarētāju un balvu saņēmēju. Tāpat mēs varam iekļaut Jūsu vārdu un uzvārdu paziņojumā par konkursa uzvarētāju, kas var tikt nopublicēts kādā no mūsu sociālo tīklu lapām.

Pēc tam, kad, piedaloties konkursā, esat nodevis mums savus personas datus, Jūs arī piekrītat, ka nepieciešamības gadījumā mēs varam ar Jums sazināties, lai, piemēram, vienotos kādā veidā varēs tikt saņemts laimests, ja būsiet atzīts par konkursa uzvarētāju.

Jūs nevarat piedalīties konkursā, līdz ar to nesniedzat mums savus personas datus, ja nevēlaties, lai tiktu apstrādāta tāda informācija par Jums, kas pieejama attiecīgajā sociālo tīklu lapā vai, ja nevēlaties, ka mēs ar Jums sazināmies saistībā ar laimestu saņemšanu, ja, piemēram, tiksiet atzīts par konkursa uzvarētāju.

Mēs neatbild par sekām, kas varētu rasties nepareizas datu sniegšanas dēļ vai varētu rasties citiem konkursa dalībniekiem, ja Jūs nodotu mums informāciju par citām fiziskajām personām attiecīgā konkursa ietvaros. Jūs kā konkursa dalībnieks uzņematies pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās precizitāti, un apliecināt, ka dalībai konkursā ir sniegta tikai tāda informācija, kuras sniegšanai Jums pastāv tiesisks pamats un gadījumos, ja sniedzat informāciju attiecībā uz citām fiziskajām personām, tad apliecināt, ka šīs par personas neiebilst, ka esat nodevis mums informāciju.

Mūsu mērķis ir popularizēt un piedāvāt mūsu pakalpojumus, izstāstīt dalībniekiem par mūsu piedāvājumiem, kurus laimesta veidā Jums iespējams iegūt, ja tiekat atzīts par attiecīgā konkursa uzvarētāju, līdz ar to mēs varam izmantot arī citu kontaktinformāciju, kuru Jūs mums sniedzat, lai varētu ar Jums sazināties. Šādas personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu kā konkursa dalībnieka piekrišanu savas kontaktinformācijas izmantošanai, lai mēs pēc balvas izlozes veikšanas sazinātos ar konkursa balvas ieguvēju par balvas saņemšanu.

Jums kā datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu un atteikties no laimesta saņemšanas, un tādā gadījumā neiestāsies nekādas negatīvas sekas. Atsaucot savu piekrišanu, konkursa dalībnieks vairs nepiedalās balvu izlozē. Šāds atsaukumu Jūs varat nosūtīt uz mūsu norādīto kontaktinformāciju vai varat ar mums sazināties attiecīgajā sociālo tīklu lapā, kurā publicēta informācija.

Laimesta izlozē piedalīsies tikai tie konkursa dalībnieki, ar kuriem mums būs izdevies sazināties un, kuri nebūs atsaukuši savu piekrišanu dalībai konkursā.

Personas dati, kas tiek ievākti konkursu ietvaros, tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai mēs veiktu konkursa norisi, izlozētu uzvarētāju un sazinātos, kā arī nodotu laimestu attiecīgā konkursa uzvarētājam.

Mums ir tiesības grozīt vai mainīt konkursa noteikumus, publiskojot grozījumus un izmaiņas sociālo tīklu lapas vietnēs pie konkrētas publikācijas, kas saistīta ar konkursu.

Par balvas izņemšanas iespējām mēs ar Jums sazināsimies personīgi, ja būsiet atzīts par konkursa uzvarētāju. Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstības gadījumā tās izsniegšana tiks atcelta

Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

Informējam, ka izsūtīsim tehniskā atbalsta e-pastu, interneta pārlūka ziņu un SMS 72 h laikā no brīža, kad nebūsiet pabeidzis noformēt pirkumu mūsu internetveikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūs nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem uzņēmuma Hobby Hall OY Eesti Filiaal grupas ietvaros.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerdienestiem u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma  mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt,  apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, izņemot gadījumus, kad ar sīkfailu starpniecību veicam Personas datu apstrādi. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus šeit.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;

3)     dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5)     ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6)     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7)     vērsties Datu valsts inspekcijā.

 Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā Brīvības gatve 293A - 3, Rīga, LV-1006, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2021. gada 25.februārī.

Lai saglabātu privātuma politiku savā datorā, atveriet saiti Privātuma politika un spiediet saglabāt.