Pasūtīšana uz nomaksu

Līzingu piedāvā SIA BEST Līzings un SIA Inbank līzings. Katrs aizņēmums ir finansiālas saistības, tāpēc rūpīgi izlasiet noteikumus un izvērtējiet savas iespējas atdot aizdevumu.

Kredītlīgumu var slēgt pilngadīgie Xnet.lv klienti. Līdz lēmuma pieņemšanai par kredīta izsniegšanu, SIA BEST LĪZINGS un SIA Inbank līzings izvērtē klienta maksātspēju, pamatojoties uz iesniegtajiem personas datiem. Sniedzot savus personas datus, Kredīta ņēmējs piekrīt, ka tas dod tiesības Kreditētājam veikt darbības ar Kredīta ņēmēja personīgajiem datiem, ieskaitot to vākšanu, glabāšanu, izmantošanu, izziņošanu, publisku izziņošanu, iekļaušanu parādnieku reģistrā u.c. Lai noformētu kredītlīgumu, pasūtījumu var nosūtīt Xnet.lv pa pastu vai elektroniskā veidā, kā arī pieteikt pa tālruni. Noformējot pasūtījumu rakstveidā, jāuzrāda personas kods, darba vieta un ieņemamais amats, personu apliecinoša dokumenta (pases vai ID kartes) numurs, preces kods, saņemšanas veids un vēlamais apmaksas mēnešu skaits, kā arī datums un paraksts.

Kredīta ņēmēja veiktais pasūtījums tiek uzskatīts par piedāvājumu noslēgt Kredītlīgumu. Kredīta atteikuma gadījumā, Xnet.lv sazināsies ar klientu 14 dienu laikā. Kredīta apstiprināšanas gadījumā, Xnet.lv kopā ar preci nosūta klientam kredīta līgumu un maksājumu grafiku. Akcepts no Kreditētāja puses ir preces un Kredītlīguma teksta nodošana Kredīta ņēmējam. Kredītlīgums ir noslēgts un stājas spēkā dienā, kad Kredītņēmējs saņem preci un paraksta līgumu.

Sūtījumu var saņemt tikai persona, kura veikusi pasūtījumu/ noslēgusi līgumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kas norādīts, veicot pasūtījumu. Saņemot preci, klientam ir jāparaksta līgums un visi klāt pievienotie dokumenti un kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju jāiesniedz kurjeram, SIA Xnet vai pasta darbiniekam, kurš izsniedz preci.

SVARĪGI! Iegādājoties preces uz nomaksu, personu apliecinošajam dokumentam ir jābūt derīgam. Ja dokumenta derīguma termiņš preces piegādes brīdī ir beidzies, sūtījums netiks izsniegts.

Pasūtījuma limiti kredītlīgumam, apmaksas periodi un apmaksa par līguma noformēšanu

Minimālā pasūtījuma summa ir 38 EUR. Kredīta ņēmējs var izvēlēties kredīta apmaksas periodu, ņemot vērā, ka apmaksas termiņš ir no  6-48 mēnešiem. Kredīta periods, kurā viens maksājums ir mazāks par 7 EUR, nav iespējams.

Maksa par līguma noformēšanu - 5 EUR.

Atmaksa un procentu aprēķināšana

Kopā ar preci, klients saņem Kredītlīgumu un maksājumu grafiku. Pirmā iemaksa par preci tiek maksāta preces pārdevējam, bet maksājumi, saskaņā ar maksājumu grafiku, tiek maksāti aizdevuma devējam. Maksājuma uzdevumā norādāms Kredītņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un līguma numurs. Pie preces (internetā vai katalogā) norādītās pasūtītās preces cenas tiek pieskaitīta procentu gada likme.

Pirkumiem, kuru summa pārsniedz 1400 EUR, nepieciešama pirmā iemaksa 10% apmērā.

Kredītu kalkulatora veiktajiem aprēķiniem ir informatīva nozīme. Tie var atšķirties no aprēķiniem, veicot līguma noformēšanu, un atšķirību gadījumā par noteicošo uzskatāmi aprēķini, kas tiek veikti noformējot līgumu.

Pasūtot preci uz nomaksu (kopā ar kredītlīguma noslēgšanu), kā arī pieņemot pasūtīto preci, Kredīta ņēmējs apņemas pildīt visus Līgumā norādītos punktus un kredīta apmaksu veikt saskaņā ar norādīto grafiku.

Kas ir bezprocentu nomaksa jeb Līzings 0?

Bezprocentu nomaksa nozīmē, ka iegādājoties preces ar šādiem noteikumiem, nebūs jāmaksā papildus komisijas maksa par līgumu noformēšanu un procentu maksājumu. Piemēram - ja preces cena ir 100 EUR, vari izvēlēties 3, 6, 9 vai 12 mēnešu atmaksas periodu un kopējā atmaksājamā summa būs 100 EUR!!

Preces cena 100 EUR, aizņēmuma summa 100 EUR, aizņēmuma termiņš 12 mēneši, katra mēneša maksa 8.33 EUR, aizņēmuma procenta likme 0%, gada procentu likme 0 %. Kopējā maksājumu summa ir 100 EUR.

Kas ir Līzings 5?

Viss ir tik vienkārši - pieņemsim, ka prece maksā 100EUR, tad pirmā iemaksa Tev būs 5EUR jeb 5% no preces cenas un turpmākos 24 mēnešus maksāsi tikai  5% no preces cenas jeb 5EUR. Un tagad parēķināsim, cik tas kopā sanāk. 5EUR (pirmā iemaksa) un 24 reizes pa 5EUR =  125EUR. Pavisam vienkārši un saprotami. 

Preces cena 100 EUR,  pirmā iemaksa 5 EUR, kredīta summa 95 EUR, termiņš 24 mēneši, katra mēneša maksa 5 EUR, komisijas maksa 26% no kredīta summas, kas tiek pievienota ikmēneša maksājumiem, aizņēmuma procentu likme 0%, gada procentu likme 26,98%. Kopējā atmaksājamā summa 120 eur.

Kas ir Līzings 10?

Tikpat vienkārši un saprotami - ja preces cena ir 100EUR, pirmā iemaksa būs tikai 10EUR jeb 10% no preces cenas. Un 10 mēnešus maksāsi tikai 10% no preces cenas jeb 10EUR. Cik kopā samaksāsi? Tiešām tikai 110EUR! Nereāli labs piedāvājums, lai Tu zinātu, ka līzings var būt izdevīgs un beidzot to vari atļauties.

Preces cena 100 EUR, pirmā iemaksa 10 EUR, kredīta summa 90 EUR, termiņš 10 mēneši, katra mēneša maksa 10 EUR, komisijas maksa 11% no kredīta summas, kas tiek pievienota ikmēneša maksājumiem, aizņēmuma procenta likme 0%, gada procentu likme 28,03 %. Kopējā maksājumu summa ir 100 EUR.

Līguma laušana un izbeigšana

Laužot pirkšanas-pārdošanas līgumu 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, tiek uzskatīts, ka Kredīta ņēmējs ir lauzis arī Kredītlīgumu. Šādi laužot Kredītlīgumu, Kredīta ņēmējam ir jāatmaksā kredīta procenti par lietoto periodu.

Kredīta ņēmējam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa lauzt šo Līgumu, t.i., atmaksāt pirms termiņa visu kredīta summu, paziņojot par to Kreditētājam rakstiski vismaz 10 dienas iepriekš.

Kreditētājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa lauzt šo Līgumu, paziņojot par to Kredīta ņēmējam rakstiski, un pieprasīt no Kredīta ņēmēja nekavējoties atmaksāt visu Aizdevuma pamatsummu, procentus par Aizdevuma izmantošanu un līgumsodu šādos gadījumos:

* Kredīta ņēmējs ir kavējis atmaksāt vismaz trīs Kredīta daļas pēc kārtas, un Kreditētājs rakstiski ir uzdevis Kredīta ņēmējam divu nedēļu laikā atmaksāt parādu un brīdinājis, ja parāds netiks dzēsts, Kreditētājs lauzīs līgumu, un Kredīta ņēmējs nav atmaksājis parādu noteiktā perioda laikā;
* Kredīta ņēmējs ir sniedzis Kreditētājam nepatiesus vai maldinošus datus, kas bija pamatā Kredīta izsniegšanai.

Atbildība par līguma saistību pārkāpšanu

Par atmaksas Grafikā noteikto termiņu kavējumu un maksājumu apmēra neievērošanu Kredīta ņēmējs maksā Kreditētājam līgumsodu no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Kredīta ņēmēju no Līguma saistību izpildes.

Kredīta ņēmēja parādi tiks dzēsti šādā kārtībā: pirmkārt – līgumsods, otrkārt – lai segtu procentus; treškārt – lai segtu pamatsummu.

Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs nepilda līguma saistības vai pilda tās neatbilstoši, Kreditētājam ir tiesības pieprasīt, lai Kredīta ņēmējs atmaksātu visus ar atgriešanu un parāda piedzīšanu saistītos izdevumus, ieskaitot pasta, administratīvās, transporta, tiesas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar tiesas sprieduma īstenošanu, prasības nodrošināšanu un Kredīta ņēmēja meklēšanu.

Lai saglabātu pirmslīguma informāciju savā datorā, atveriet saiti un spiediet saglabāt.

Akcija “Pērc tagad, sāc maksāt tikai pēc 6 mēnešiem”

Pievienojoties kredīta akcijai, pirmo maksājumu par precēm būs jāveic tikai pēc 6 mēnešiem. No šī laika stāsies spēkā Jūsu izvēlētais nomaksas periods (līdz pat 48 mēnešiem). Līdz šim laikam klients lieto preces par velti, bet apmaksu par preci sāk tikai pēc 6 mēnešiem. Pievienojoties akcijai, ikmēneša apmaksas summa var būt atšķirīga – tā ir atkarīga no preces summas. Aptuveno mēneša apmaksas summu Jūs varat izrēķināt pie preces esošā kredīta mēneša maksāšanas kalkulatora, izvēloties iespēju  "Sākšu maksāt pēc 6 mēnešiem".  

* Īstenojiet savas vēlmes apdomīgi, aizņemieties atbildīgi!

SVARĪGI! Lūdzu, pārbaudi savas pases vai ID kartes derīguma termiņu, kad noformē līzinga pieteikumu tiešsaistē. Iegādājoties un saņem preces uz nomaksu, personu apliecinošajam dokumentam ir jābūt derīgam. Ja dokumenta derīguma termiņš preces piegādes brīdī ir beidzies, sūtījums netiks izsniegts.

Lai saglabātu šo informāciju savā datorā, atveriet saiti Preču iegāde līzingā.pdf un spiediet saglabāt.