Privaatsuspoliitika

1.            MÕISTED

1.1.         Müüja – Hobby Hall Group OÜ, juriidiline kood 14628015, juriidiline aadress Luite 19a, 11313 Harjumaa, Tallinn. Klienditeeninduse number +372 611 5511, edaspidi Hansapost;

1.2.         Hansapost – elektrooniline pood aadressil www.hansapost.ee;

1.3.         Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;

1.4.         Koostööpartner – Hansaposti e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha;

1.5.         Konto – kliendi Hansapost lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;

1.6.         Hansapost kontod – Hansaposti kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet Hansaposti e-poe toodete ja teenuste kohta;

1.7.         Teenused – kõik Hansaposti poolt kliendile pakutavad teenused;

1.8.         Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel Hansaposti kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

1.9.         Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse Hansaposti e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

1.10.      Tellimistingimused – kinnitatud Hansaposti e-poe müügieeskirjad.

1.11.      Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Hansaposti kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

 

2.            ÜLDSÄTTED

2.1.         HobbyHall Oy Eesti filiaali Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Hansaposti teenuseid.

2.2.         Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

2.3.         Klient kinnitab Hansapost lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Hansaposti lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Hansapostis müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

2.4.         Hansaposti leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Hansapost lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

2.5.         Kliendil on võimalik Hansaposti lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.  

2.6.         Isikud, kes soovivad end Hansapost lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:

2.6.1.     muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada Hansaposti konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil hansapost@hansapost.ee;

2.7.         Hansaposti Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu Hansapost Koostööpartnerilt

2.8.         Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

2.8.1.     E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.8.2.     Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.8.3.     Isikukood ja isikut tõestav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.

3.            Hansaposti ostude turvalisuse tagab  SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.

4.            ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

4.1.         Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Hansaposti teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).

Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

4.2.         Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

4.2.1.     kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

4.2.2.     teenuse osutamiseks või Hansapost Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

4.2.3.     õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

4.3.         Kliendile kehtivad järgmised õigused:

4.3.1.     esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

4.3.2.     esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

4.3.3.     esitada Müüjale taotlus e-posti teel hansapost@hansapost.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

4.3.4.     mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Hansaposti lehelt ka kaupu ega teenuseid;

4.4.         Kõik sissetulevad ja väljaminevad kõned lindistatakse ja säilitatakse kaks aastat tulenevalt pretensioonide esitamise ajast.

4.5.         Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

4.6.         Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

4.7.         Selleks, et kindlustada Hansaposti teenuste täielik kvaliteet, kasutab Hansapost oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Hansaposti e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Hansaposti Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

4.8.         Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.

PDF